796-726-314

Instalacje systemów detekcji tlenku węgla i LPG

Firma Espol z Warszawy specjalizuje się w kompleksowej instalacji różnorodnych systemów detekcji gazów. Pracujemy przy użyciu najlepszego sprzętu, dlatego nasi klienci mogą liczyć na pełen profesjonalizm.

Elektroniczne systemy detekcji tlenku węgla i LPG umożliwiają ciągłe monitorowanie pomieszczeń pod względem zawartości niebezpiecznych substancji w powietrzu. Cichy zabójca, którymi są niektóre gazy, pozostają zupełnie niewyczuwalne dla ludzkich zmysłów, dlatego warto zaopatrzyć się w profesjonalny sprzęt, niejednokrotnie ratujący ludzkie życie.

W Polsce obowiązują przepisy nakazujące instalację systemów detekcji węgla. Regulują je akty prawne, dyktujące konkretne zasady odnośnie specyfiki urządzeń, ich rozmieszczenia oraz zadziałania. Najważniejszymi są:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpowiadając na zapotrzebowanie istniejące na rynku postanowiliśmy zaproponować naszym klientom profesjonalną instalację systemu detekcji tlenku węgla i LPG.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszych pracowników, kompleksowej wiedzy oraz posiadaniu niezbędnych uprawnień nasi klienci mogą liczyć na rzetelnie wykonaną usługę oraz rzeczowe doradztwo.

Centrum naszych działań w zakresie instalacji systemów detekcji gazów jest Warszawa, ale po indywidualnych ustaleniach chętnie wykroczymy poza granice stolicy.